Torra och rinnande ögon

Torra ögon är symtom på att ögonens tårfilm är påverkad på ett eller annat sätt. Tårfilmen har många viktiga funktioner för att ögat ska hålla sig friskt och fungera normalt. Den försörjer hornhinnans celler som saknar blodkärl med både syre och energi. Dessutom transporterar den bort slaggprodukter från cellerna och skräp som samlas på tårfilmen. Även ljuset bryts till stor del av tårfilmen. Det är därför väldigt viktigt att ögonen hålls fuktiga så att tårfilmen kan sköta sitt jobb. Tårfilmen består av tre olika lager. Ett slemlager närmst hornhinnan som tillverkas av celler på själva hornhinnan. Slemmet binder i sin tur till ett vattenlager som är det största lagret och tillverkas av tårkörtlarna. Längst ytterst från hornhinnan finns ett lipidlager som lägger sig som ett lock över vattenlagret och förhindrar alltför snabb avdunstning och avrinning av vattnet. Lipider tillverkas av små meibomska körtlar som ligger på insidan av både övre och undre ögonlocket. Tårfilmens produktion är alltså en balanserad och sofistikerad biomekanism. Den kan påverkas och rubbas av både ögonsjukdomar som t.ex. glaukom, grå starr eller om man har genomgått ögonoperation som t.ex. katarakt eller laseroperation men även av andra faktorer såsom allergi, t.ex. pollenallergi.

Rent mekaniskt beror torra ögon på två olika skäl. Antingen för lite produktion av tårvätska vilket i sin tur beror på att tårkörteln är påverkad eller för snabb avdunstning/avrinning av tårvätska som beror på ett dåligt lipidlager och som i sin tur bottnar i problem med de meibomska körtlarna. Det senare är mer känt som lipidbrist eller MGD (Meibomian Gland Dysfunktion).

MGD är en sjukdom där de meibomska körtlarna som producerar lipidlagret till tårfilmen är funktionsnedsatta. Detta leder till att det produceras för lite lipider eller att lipiderna har för dålig kvalitet som i sin tur leder till att lipidlagret fungerar dåligt, antingen genom att det täcker dåligt, spricker för fort eller klumpar ihop sig till mikroskopiska fettklumpar istället för en tunn hinna. Därmed förlorar lipidlagret sin viktiga funktion med följden att man får torra ögon. Undersökningar tyder på att MGD är det primära skälet till torra ögon och att medvetenheten och kunskapen om MGD är låg. Detta kan delvis förklara varför det inte har forskats fram tillräckligt bra ögondroppar och behandlingsalternativ.

Tänk på:

Om du använder andra ögondroppar eller ögonläkemedel – ta de först och vänta minst 15 minuter innan du droppar EvoTears. Då studiedata saknas ska EvoTears inte användas av gravida, ammande, barn eller kontaktlinsbärare.

Köpställen

EvoTears säljs också hos många optiker - för info om optiker nära dig ring 042-14 12 25.

Om oss

Medilens Nordic AB är en ledande leverantör av produkter mot besvär med torra ögon i Norden. Produkterna finns representerade på apotek och hos optiker. Sedan 2003 representerar Medilens serien HYLO ögonvård och i Sverige har vi marknadsfört produktkonceptet under namnet ”Pigga Ögon”. Produkterna är tillverkade av det tyska läkemedelsföretaget URSAPHARM Arzneimittel GmbH som är både nummer ett i Tyskland och ett av Europas ledande företag inom receptfria produkter som behandlar besvär med torra ögon. Medilens startade 1997 och är ett agenturföretag som säljer produkter inom ögonvård till ögonläkare, ögonkirurger, ögonsköterskor, ögonmottagningar, optiker och apotek.

Kontakta oss

Har du frågor eller andra funderingar tveka inte att kontakta oss!